Мебели.инфо

Начало Фирми Каталог Инфо Форум Издания
English

Начало » Инфо » Статии » дървесен лексикон » Широколистни » Върба


Върба

Видове
По принцип различаваме два основни вида върба - бяла (Salix Alba) и ива (Salix Caprea), която от своя страна се подразделя на кошничарска върба (Salix Viminacelis) и ракита (Salix Purpurea). Първият вид се среща предимно по бреговете на реките и вирее на богати почви, а вторият  е планински дървесен вид.

Области на разпространение
Върбата се среща в цяла Европа, чак до Западен Сибир. Тя вирее в Северна Африка, Азия и във вечнозелените гори. Предпочита по-влажни, дълбоки и богати почви, предимно по протежението на реки, езера и мочурища. Расте както самостоятелно, така и на групи. Като самостоятелен дървесен вид се среща предимно в паркове, което подсказва и възможността за култивирането u. 

Особености на дървесината на върбата
Стъблото на бялата върба достига на височина до 25 m, по изключение и до 30 m, а  на диаметър - до 1 m. Растежът   на този дървесен вид е много бърз. Ивата е храст или малко дърво с височина до 10 m.
Дървесината на бялата върба е съставена от беловина и ядро. Беловината е тясна и е бяла на цвят, а ядрото е ярко светлочервено до червенокафяво. При напречен разрез годишните пръстени са ясно очертани, а надлъжният разрез дава характерен блясък. Друг особен белег на дървесината на върбата е, че тя е пръснатопореста. Дървесният паренхим се намира в най-външната част на късната дървесина и разграничава годишните пръстени. За жалост тази дървесина не е много декоративна, а  плътността u във въздушно-сухо състояние е 420 kg/m3.

Обработка и употреба
За съжаление върбовата дървесина има много малка трайност, но затова пък е много лека, лесно се огъва и бели. Малката  якост позволява гладко рендосване. Вече нарязаната дървесина трябва да се съхранява грижливо и да се пази от образуване на цепнатини. Като цяло може да се каже, че върбовата дървесина се обработва добре. Използва се като бленд, за направа на различни видове сандъци, за производство на плочи от дървесни частици и плочи от дървесни влакна. Освен това тя намира приложение в хартиеното производство за добиване на дървесна каша, целулоза, изкуствени текстилни влакна и други.
Дървесината на бялата върба не е доброкачествено гориво и в това отношение по-добра е тази на ивата. Кората на върбата съдържа от 3 до 13% дъбилни вещества, в резултат на което се използва за дъбене на кожи, на които придава хубав и светъл цвят.
Доста жилавите и лесно огъващи се клони на храстовидните върби се използват за направа на различни плетени изделия. За тази цел се използват главно едно- или двегодишни издънки на кошничарската върба. Клоните на ракитата също се употребяват в кошничарството за изработването на различни кошове, кошници и плетени мебели.


 


Потребител:
Парола: