Мебели.инфо

Начало Фирми Каталог Инфо Форум Издания
English

Начало » Инфо » Статии » дървесен лексикон » Широколистни » Явор


Явор

Латинско название: ACER
Общи данни
Стъблото на явора достига височина от 25 до 32 m и дебелина до 1,5 m. На цвят дървесината му е  жълтеникавобяла до бяла, като това се дължи  на забавеното образуване на сърцевината. При ранната дървесина се наблюдават леко червеникави оттенъци, впоследствие потъмняващи и пожълтяващи. Текстурата е семпла, с по-леко изразен рисунък (при тангенциално сечение), на ивици (радиално сечение), на вълни (тангенциално сечение) или мазерувана (тангенциално сечение).
Тя е с пръснатопорест строеж, като съдовете са пръснати отчасти поединично, а по-рядко в групи или радиални редици.  С просто око те не се виждат. В надлъжно сечение трахеите се забелязват като фини каналчета.
Сърцевинните лъчи са многоредни и са съставени от 1 до 8 пласта клетки. В тангенциален разрез те приличат на дребни щрихи, разположени една до друга. В радиален разрез яворовата дървесина притежава копринен блясък. Дървесният паренхим е слабо застъпен  и се среща около проводящите съдове и във външната зона на късната дървесина.
Плътността на този вид дървесина във въздушно-сухо състояние е 630 kg/m3.

Къде се среща
В Европа яворът вирее в Северна Испания,  Ирландия, Великобритания, Дания, Южна Швеция, Западна и Южна Полша, в планинските части на Румъния и Балканския полуостров, на територията на бившия Съветски съюз само в Западен Кавказ. У нас той е доста разпространен, срещат се и  разновидностите му шестил, клен и мекиш.
Яворът предпочита дълбоки, богати на минерали и рохкави почви. Не вирее на тежки, глинести, бедни на минерали и песъчливи почви. Дървесината му е чувствителна на влага и наводнения.
По-често този вид се среща по хълмисти райони, отколкото в равнините, а отделните дървета са разположени самостоятелно или  в групи. Но също така можем да видим явор на улицата - като част от озеленяването, в градини и паркове.

Преработка
Яворовата дървесина е доста тежка, трудно се цепи, има голяма еластичност и атлазен блясък. Тя се обработва лесно, рендосва се гладко, байцва се в красиви тонове и се полира отлично, наподобявайки дори дървесината на някои ценни екзотични видове. Има голямо обемно съсъхване, лесно се напуква и в голяма степен се измята. При пропарване в този вид дървесина могат да се появят петна.

Употреба
Дървесината на явора е нетрайна както при външни строежи, така и под вода, или с други думи, не е препоръчително използването й за строителни цели.
От нея се изработват мебели, които запазват хубавия си бял цвят много дълго време. Особено красиви са тези, направени от дървесина с неправилна текстура (птиче око, мазерувана). Друга сфера на приложение на дървесината на явора  е при детските играчки, дъна и стени на струнни инструменти и спортни уреди.

Полезни съвети
Яворовата дървесина е много чувствителна на външни атмосферни влияния и изисква старателно складиране, съхраняване и предпазване от слънчево греене. Ако това не се спазва, тя може много скоро да изгуби красивия си бял цвят. Когато дървесината се съхранява във вода,  тя задължително трябва да е чиста, тъй като неизменно ще се получат неприянти оцветявания.
Тя трябва да се суши, като профилите се подреждат вертикално на земната повърхност, а след това се държат на проветриво и защитено от пряка слънчева светлина място. При неправилно сушене има опасност от поява на оцветявания и пукнатини. Задължително изискване след това е да се употребяват само устойчиви на ултравиолетовите лъчи лакове.


 


Потребител:
Парола: